A.P.J. Interpipe เอ.พี.เจ. อินเตอร์ไพพ์ ,\

   หจก. เอ.พี.เจ. อินเตอร์ไพพ์ จากการสั่งสมประสบการณ์ ด้านผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง ประเภทคอนกรีตหล่อสำเร็จรูปมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เราเข้าใจถึงการทำงาน และความต้องการของลูกค้า ที่ใช้สินค้าประเภทนี้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี เรามีความมุ่งมั่น และใส่ใจในการให้บริการทุกๆ ขั้นตอน คัดสรรผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพ ในราคาพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์หรือปัจจัยหลัก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จรูป ซึ่งช่วยลดเวลา และขั้นตอนการทำงาน อันเป็นต้นทุนของงานก่อสร้าง เรามีความยินดีในการให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัสดุที่ใช้งาน พร้อมกันนี้ เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จรูปชนิดต่างๆ ที่จำหน่าย ซึ่งประกอบไปด้วย
-ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง(Tongue and Groove)....
-บ่อพักคอนกรีต (Manhole).....